Den gröna pricken vid Lindön, utanför Sommen, saknas. Vi kommer att åtgärda detta inom några dagar.

När det gäller Tavlan “Ubåten” och punktmärket “Brittasten” hoppas vi att kunna få dessa på plats inom någon vecka. Dessa märken kräver flera personer, och Coronaläget har gjort att vi har väntat.