Följande är inte kontrollerat/utsatt:

Tavlan “U-båten” är inte på plats.
Punktmärket “Britta-sten” är inte utsatt.

Norra-Vi är inte kontrollerat från Rönnäs och neråt. Fyren i Norra-Vi har okänd status.

I övrigt är allt ok.