Vi har fortsatt kontrollen och utsättningen av sjömärken, men lite saknas.
Det som avviker är följande:

Fyren “Stenasundet” är inte utsatt.
Tavlan “U-båten” är inte på plats.
Punktmärket “Britta-sten” är inte utsatt.

Den röda pricken vid Bendrixpark saknas.
Den röda pricken i Somvik saknas.

Norra-Vi är inte kontrollerat från Rönnäs och neråt. Fyren i Norra-Vi har okänd status.

I övrigt är allt ok.