Fyren på yttersta Bockabroarna är ersatt med en ny. Den har samma karaktär, men är lite starkare.