Fyren på yttersta Bockabroarna är ur funktion. Felsökning pågår. Fyren vid Norraby är åtgärdad sedan tidigare.