Fyren i Draget, Boxholm, är åtgärdad efter felanmälan.