Den nordligaste gröna pricken i Andersbosjön, Boxholmsfjärdern, saknas.
Vi kommer att åtgärda detta så snart som möjligt.