I dag har vi kontrollerat resterande sjömärken.

Men punktmärket “Britta-sten” är inte utsatt ännu pga hårt väder.

Följande har vi gjort i dag:

Torpa:

Justerat den röda pricken i norra delen.

Asby:

Justerat den röda pricken “Stutasten” i norra delen av Asbyfjärdern. Den stack bara upp 10 cm.

Norra-Vi:

Allt ok (undantaget Britta-sten)

Svana:

Den röda (västra) pricken vid kyrksundet stod på fel sida. Troligen isen som dragit med den.
Vid Äggeberget saknades den röda pricken. Den hittades på land, men var i dåligt skick så vi har satt ut en ny.

Malexander:

Allt ok

Somvik:

Allt ok