En ny prick har idag satts ut vid Ribbingshov, Norra Vi, i stället för den som drivit iväg.
En grön prick som varit på drift i Torpafjärdern har också bärgats. Dessutom har vi kontrollerat att prickarna i Torpa står rätt.