Den gröna pricken vid Ribbingshov, Norra Vi, är på drift.
Vi kommer att åtgärda detta under kommande vecka.